Bireysel Katılım Sermayesi (BKS)

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin kanunun düzenlemesi 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeden çok kısa bir süre sonra 15 Şubat 2013 tarihinde sisteme ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve BKS sistemi faaliyete alınmıştır. Bu tarihten 2016 yılı sonuna kadar toplam 413 melek yatırımcı lisansı verilmiştir.

Yıllar itibariyle lisanslı melek yatırımcıların toplam yatırım miktarları (TL)