EaSI Programı “Sosyal Diyaloga Destek” Başlıklı Teklif Çağrısı Yayımlandı

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/001sayılı, “Sosyal Diyaloga Destek” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2016’dır.

Bu teklif çağrısı, istihdamdaki değişim, iş pazarının modernleşmesi, iş yaratımı, iş eşleştirme, kaliteli iş, yeniden yapılandırma, dijital toplum ve ekonomi, yeşil ekeonomi, güvenceli esneklik, beceriler, işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesi, iş ve yaşam dengesi, cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, aktif yaşlanma, sağlıklı ve uzun çalışma hayatı, sosyal içerme ve insana yaraşır iş gibi iş hayatı ile ilgili zorlukların sosyal diyalog mekanizmalarında gerekli değişiklikleri yaparak çözülmesini hedeflemektedir.

Bütçe

Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 9.300.000 €’dur. Talep edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 150.000 € ile maksimum 500.000 € arasında olmalıdır. Avrupa Komisyonu, kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Başvuruların elektronik ortamda ve orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden Avrupa Komisyonu’na sunulması için son tarih 30 Haziran 2016’dır.

Not: Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.

İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.