PAKİSTANLI MÜSLÜMAN BİR BİLİM ADAMININ İLGİNÇ ARAŞTIRMASI..

PAKİSTANLI MÜSLÜMAN BİR BİLİM ADAMININ İLGİNÇ ARAŞTIRMASI..

.

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi var;

~Amerika’da 7 milyon,

~Asya’da 5 milyon,

~Avrupa’da 2 milyon,

~Afrika’da 100 bin

Adet Musevi yaşıyor..

.

Soru: Pekiyi de kaç adet Müslüman İnsan var?

Cevap: 1,4 milyar Müslüman;

~1 milyar Asya,

~400 milyon Afrika,

~44 milyon Avrupa,

~6 milyon Amerika

Kıt’asında Yaşıyor.

.

👉Yâni Dünyada 1 Musevi’ye Karşın 100 Müslüman Var…

.

İyi ama Yahudiler Müslümanlardan niçin 100 kat daha güçlü ve daha zengin ve daha eğitimli ve daha mucitler?

.

Tarafsız ve Bilimsel Yollarla tespit edilmiş nedenlerini öğrenmek istiyorsanız lütfen okumayı sürdürün.

.

👉Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert EİNSTEİN bir Yahudiydi.

👉Psikanalizin babası Sigmund FREUD bir Yahudiydi.

👉Karl MARKS Yahudiydi.

.

Tüm İnsanlığa zenginlik ve sağlık katmış Yahudilere bakalım;

👉Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini armağan etti.

👉Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.

👉Gertrude Elion lösemiye karşı ilaç buldu.

👉Baruch Blumberg Hepatit-B aşısını geliştirdi.

👉Paul Ehrlich frengiye karşı tedaviyi buldu.

👉Elie Metchnikoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülü kazandı.

👉Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi.

👉Bernard Katz nöromasküler iletişim kaslarla sinir sistemi arası iletişim alanında Nobel ödülü kazandı.

👉Andrew Schally endokrinoloji metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştirdi.

👉Aaaron Beck Cognitive Terapi’yi akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini geliştirdi.

👉Gerald Wald insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü kazandı.

👉Stanley Cohen embriyoloji embriyon ve gelişimi çalışmaları dalında Nobel aldı.

👉Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yaptı.

👉Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını,

👉Benno Strauss paslanmaz çeliği,

👉Isador Kisse sesli filmleri,

👉Emile Berliner telefon mikrofonunu,

👉Charles Ginsburg ilk bantlı video kayıt makinesini geliştirdi.

👉Stanley Mezor ilk mikro işlem çipini icat etti.

👉Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi.

.

Peki, ama;

~Son 100 Yıl içinde Yahudiler sadece Bilimsel alanda 104 Nobel Ödülü kazanırken,

~1.4 milyar Müslüman neden yalnızca 3 Nobel kazandı

.

Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve neden bu kadar güçlüler? Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu yatırımcılara ve işadamlarına ve markalarına bakalım;

* Ralph Lauren (Polo),

* Levi Strauss (Levi’s Jeans),

* Howard Schultz (Starbuck’s),

* Sergei Brin (Google),

* Michael Dell (Dell Bilgisayarları),

* Larry Ellison (Oracle),

* Donna Karan (DKNY),

* Irv Robbins (Baskins & Robbins),

* Bill Rosenberg (Dunkin Dougnuts),

* Richard Levin (Yale Üniversitesi’nin kurucu başkanı).

Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu sanatçılara bakalım:

* Michael Douglas,

* Dustin Hoffman,

* Harrison Ford,

* Woody Allen,

* Tony Curtis,

* Charles Bronson,

* Sandra Bullock,

* Billy Crystal,

* Paul Newman,

* Peter Sellers,

* George Burns,

* Goldie Hawn,

* Cary Grant,

* William Shatner,

* Jerry Lewis,

*Peter Falk…

Yönetmenler ve Yapımcılar arasındaki Yahudiler:

* Steven Spielberg,

* Mel Brooks,

* Oliver Stone,

* Aaaron Spelling (Beverly Hills 90210),

* Neil Simon (The Odd Couple),

* Andrew Vaina (Rambo 1 /2 / 3),

* Michael Mann (Starzky and Hutch),

* Milos Forman (One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Amadeus),

* Douglas Fairbanks (TheThief of Baghdat),

* Ivan Reitman (Ghostbusters) ,

* Kohen Kardeşler,

* William Wyler.

* William James Sidis

.

Sorun kendinize;

250’lik IQ derecesiyle Dünyaya gelmiş en parlak insan hangi dine mensuptur?

.

Sorun kendinize;

Neden Yahudiler bu kadar güçlüdür?

.

Cevabı şudur;

Her çocuğa ve her gence kaliteli eğitim verirler…

Bu eğitim türü sorgulayıcı (teslimiyetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) ve yaratıcıdır (bilgi üretmek/bulmak içindir)

.

Soru:

Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür?

.

Cevap:

Yanlış eğitim verdikleri ve gelişime yararı olmayan birer eğitim sistemi uyguladıkları için. Büyük oranda Din Eksenli, Sorgusuz, Araştırmasız, Ezberci ve Dayatmacı eğitim verdikleri için.

.

Oysa Gezegenimizde yaklaşık 1.477 Milyon Müslüman yaşamaktadır.

Yani, toplam Dünya Nüfusu içinde;

Her 5 kişiden biri Müslüman olup, Her bir Hindu’ya 2 Adet Müslüman düşmektedir ve

her bir Budist’e karşılık 2 Müslüman vardır ve

her bir Yahudi’ye karşılık 100 Müslüman bulunmaktadır..

.

Müslümanlar bu kadar kalabalıklar ama neden güçsüzler?

.

Nedeni eğitimsizliktir..!

İslam Konferansı Örgütü’nün (OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tümünde sadece 500 adet üniversite bulunmaktadır. Yani üniversite başına 3 milyon Müslüman düşmektedir. Başka bir deyişle 3 milyon kişi için bir üniversite yapılmıştır. Bunların kalitesi de başka bir sorundur..

.

Fakat sadece ABD’de 5 bin 758 adet üniversite vardır.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan “Dünya Üniversitelerinin Akademik Deger Listesi”ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500’e giren tek bir üniversite yoktu.

Neden?

Yanıt; Kalitesiz ve ezberci eğitim…

.

OKUMA YAZMA ORANLARI DA ÇOK DÜŞÜK..

.

UNDP tarafından toplanan verilere göre Hıristiyan Dünyasında okuma, yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Bunların %98’i ise en az ilkokul mezundur ve 100 kişiden 40’ı üniversite mezunudur. 15 Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkedeki okuma, yazma oran ise %100’dür, yani bu 15 ülkede okuma, yazması olmayan tek kişiye rastlamak olası değildir..

.

Müslüman ülkelerde durum bunun zıddıdır: 100 kişiden sadece 40’ı okuma, yazma bilir ve herkesin okur, yazar olduğu bir tek Müslüman ülke bulunmamaktadır! Bunların %50’si ilkokul mezundur ve sadece %2’si üniversiteyi bitirmiştir..

.

BİLİM İNSANLARININ ORANLARI DA ÇOK DÜŞÜK..

.

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4.000, Japonya’da 5.000’dir. 57 Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir. Akademisyenlerin hepsi bilim insanı değildir. Bilim insanı demek, pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan kişi demektir. Her 1 milyon Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı düşmektedir.

.

Teknisyenler bakımından Müslüman çoğunluklu Arap ülkelerdeki durum daha da kötüdür.

.

Her 1 milyon Müslüman Arap nüfus içinde 50 teknisyen bulunmaktadır. Hıristiyan dünyasında ise her bir milyon kişi içinde 1000 teknisyen bulunmaktadır.

NEDEN?..

Yanıt: Kalitesiz, ezberci eğitim ve ARGE’ye araştırma geliştirmeye yeterli kaynak ayrılmaması.

Çünkü Müslümanlar gayri safi milli gelirin yalnızca % 0,2’sini araştırma, geliştirme bütçesi olarak ayırıyor.

Buna karşın Hıristiyan dünyası araştırma, geliştirmeye % 5 oranında, yani 25 kat daha fazla fon ayırmaktadır.

.

SONUÇ..

İslam dünyası yeni bilgi üretebilecek kapasiteden yoksundur. Ayrıca dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halklarına öğretmekte de başarısızdır. Bunun kanıtı ise ileri teknoloji ihracat rakamlarında saklıdır:

~Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracatın içindeki oran %1’dir.

~Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in ise % 0,3’tür.

~Hristiyan Singapur’da bu oran % 58’dir.

.

Gelecek Bilgi temelli toplumların olacaktır

Ilginçtir, Müslüman 57 ülkenin gayri safi milli hâsılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır.

.

Buna karşın 310 milyonluk ABD tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte;

Çin 8 trilyon dolar,

Japonya 3,8 trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmaktadır. Satın alma gücü eşitlenerek hesaplama yapılmıştır.

.

Mal ve hizmet üretimi

İspanya’da 1 trilyon doların üzerindedir.

Katolik Polonya 489 milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi gerçekleşmektedir.

Budist Tayland 545 milyar dolar değerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır.

.

İşin daha acıklı tarafı ise şudur:

İslam Dünyasının gayri safi milli hâsılasının tüm dünya gayri safi milli hâsılası içindeki oranı hızla azalmaktadır.

.

O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür?

.

Cevap: Eğitim Yoksunluğu. Tam anlamıyla söylersek; KALİTELİ ve ÇAĞDAŞ EĞİTİM YOKSUNLUĞU.

Çok kesin biçimde söylersek;

~AKILCI OLMAYAN,

~EZBERCİ,

~TESLİMİYETÇİ,

~DİN EKSENLİ,

~ÇAĞDIŞI EĞİTİM.

.

Araştırmayı yapan:

Dr. Faruk SALEEM

İslamabat – PAKİSTAN

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.