18. IFOAM Dünya Organik Kongresi

buğdayderneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ev sahipliğinde, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi, dünyanın dört bir tarafından organik tarımla ilgili paydaşları bir araya getirecektir. Bu tarafların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, böylece yeni ortak çalışmalara başlamaları, çalışma sonuçlarının Dünya Organik Kongresi’nde aktarılarak yeni güç birliklerinin oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu amaçlarla, Dünya Organik Kongresi’nin ön konferansları kapsamında düzenlenecek olan Sivil Forum, Heinrich Böll Stiftung Derneği destekleriyle, Buğday Derneği tarafından düzenlenecektir.

Tarih: 10 Ekim 2014, Cuma

KayıtDünya Organik Kongresi kayıt sistemi yoluyla, ücretsiz

Hedef grup: Türkiye’de gerek yerelde gerekse ulusal ölçekte, organik tarım ve ilgili konularda faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlenmeleri, dernekler, birlikler, kooperatifler, platformlar, girişimler.

2013 ve 2014’te, çeşitli sivil örgütlenmelerin katılımıyla yapılan 4 hazırlık toplantısı sonucunda, Sivil Forum’un teması, “Kent-Kır İlişkisinde Ekolojik Dönüşümü Yakalamak” olarak belirlendi. Yine hazırlık toplantılarında, katılımcıların katkılarıyla Sivil Forum’da ele alınacak 8 ana başlık ve forumun akışı ve tekniği de belirlendi. Tema ve başlıklar, Sivil Forum katılımcıları tarafından “Dönme Dolap” adı verilen teknik kullanarak işlenecek. Aşağıda listelenen 8 başlıktan her biri, farklı bir masada ele alınacak ve katılımcıların her masada 20-30 dakika kalarak görüşlerini bildirmesi istenecek. Daha sonra masadaki moderatörler tarafından derlenecek olan bu görüşlerle, bir manifesto hazırlanacak. Bu manifestonun, Dünya Organik Kongresi’nde okunması ve bütün katılımcılara ulaştırılması planlanıyor.

Sivil Forum’a katılan tüm sivil örgütlenmeleri için birer tanıtıcı poster hazırlanması ve Forum sırasında sergilenmesi de planlanıyor. Bu nedenle katılımcıların mutlaka önceden kayıt olması öneriliyor. Dönme dolap için ayrılan sürenin en etkin şekilde kullanılabilmesi için, Forum’un tam saatinde başlaması ve gecikmeler olmadan programa uygun şekilde devam etmesi büyük önem taşıyor.

Sivil Forum, Türkçe olarak yapılacak.

Gündem:

9:00 – 9:30 Kayıt / Poster sergisi
9:30 – 10:00 Açılış, tanıtım ve bilgilendirme
10:00 – 13:00 Dönme dolap
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:00 Dönme Dolap moderatörlerinin bilgileri derlemesi – “Hasat”
15:00 – 17:00 Sunumlar ve manifestoya katkılar
17:00 – 18:00 Manifestonun sunumu

Sivil Forum’da ele alınacak başlıklar:

1. Üretici ve Türetici, STK rolleri, örgütlenme biçimleri ve bu konudaki yasal düzenlemeler
Türetici tanımının oturtulması… Tüketicilerin ve üreticilerin TÜRETİCİ olabilmesi için hangi yöntemler izlenmeli? Üretici-aracı-türetici arasında sağlıklı ve adil bir ilişkinin kurulabilmesinde STKların rolü nedir? Örgütlenme biçimleri (kooperatifleşmenin gelişmesi) ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi konusunda nasıl adımlar atılabilir? (Örneğin, kent-kır gerçek gıda ilişkisinde var olan ağları, gıda toplulukları, Ekoyer, TaTuTa, BÜKOOP, ekolojik köy turizmi ve ekolojik çiftlik turizmi, küçük aile çiftçiliği vs.) Bu ağları nasıl güçlendirebiliriz? Köy ürünleri üretim izni… Kentliler, köylüler, yeni kentliler (kentte doğa dostu alternatifleri uygulamaya çalışanlar), yeni köylüler (kırda doğa dostu sürdürülebilir alternatifleri uygulamaya çalışanlar) nasıl bir araya gelip işbirliği yapacak, dayanışma içinde olacak? Kentteki yerel derneklerle kırsal kaynaklı alışverişlerde nasıl işbirlikleri geliştirilebilir?

2. İzlenebilirlik ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilirlik
Türeticiden son kullanıcıya kadar giden yolda izlenebilirlik ve güven ilişkisinin kurulması için neler yapılabilir? Bunun için alternatif pazarlama teknikleri nelerdir? Şehirlerin güvenli gıdaya ulaşımı konusunda STKlar neler yapabilir? Yerelde, küçük ölçekli üretim/satış planlaması… Sağlıklı gıdaya ulaşılabilirlik… Ekolojik üründe kontrol süreçlerinde STKlar rol üstlenebilir mi?

3. Gıdanın çiftlikten sofraya geliş aşamaları ve gerçek gıda konusunda farkındalık, medya ile ilişkiler Gıdanın sağlıkla ilişkisi ve besin değeri konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi için STKlar neler yapabilir? Gerçek gıdanın maliyetleri, arka planı ve erişilebilirliği konusunda son kullanıcının bilgilendirilmesi… Tanıtım ve organik/doğa dostu ürün farkındalığının artırılması…

4. Üreticinin bilgilendirilmesi ve veri tabanı
Üretici ihtiyaç duyduğu bilgiye ve üretim tekniklerine nasıl ulaşır? (Örneğin “Bir Çiftçi Yetiştir” programı) Çiftçilere yönelik envanter çalışması nasıl yapılır ve çiftçinin uyguladığı geleneksel yöntemler nasıl kayıt altına alınabilir? Sağlıklı tohum/fide/fidana nasıl ulaşılır? Tohumun sağlıklı yaşatılması ve bitki beslenmesi konusunda mevzuatta nasıl düzenlemelere gidilebilir? Toprağın iyileştirilmesi, korunması, doğadan toplama yöntemlerinin doğaya zarar vermemesi ve ağaç altı tarımı konusunda mevzuatta nasıl düzenlemeler yapılabilir?

5. Lobicilik, politika oluşturma
Konuyla ilgili savunuculuk, lobi, politika oluşturma, karar vericiler ve konusunda nasıl etkin olabiliriz? Merkezi yönetime bilgi aktarımı…

6. Alternatif doğa dostu ekonomiler oluşturma ve var olana destek olma
Adil ticaret, fiyatlandırma politikası, takas ekonomisi, armağan ekonomisi konularında nasıl işbirlikleri geliştirebiliriz? Bu yöntemlerde zurnanın adil deliği hangisi? Yerel ekonomi, sigorta sistemi…

7. STK işbirlikleri ve örgütlenmesi
Ana tema konusunda STK’ lar nasıl bir rol üstlenebilir? Bu konuyla ilgili STK’ lar nasıl bir işbirliği yapabilir? Bu konuda ortak çalışmaların yapılıp bilgi alışverişinin sağlanacağı nasıl bir ağ örgütlenmesine gidilebilir? Burada STK’ lar derken geniş bir çerçeve ele alınıyor; dernekler, vakıflar, girişimler, kolektifler, enstitüler, bireyler, yerel topluluklar…

8. Ortak dil oluşturma
STK’ lar arasında konuyla ilgili ortak dil, yaklaşım ve ifade biçimi (kavramlar, tanımlar) hakkında nasıl bir yol, yöntem izlemeliyiz? Örneğin; ekolojik ve organik kavramları… Ya da doğa dostu kavramı…

http://www.owc2014.org
owc2014@bugday.org

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.