Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Proje Destekleri

PROJE DESTEK PROGRAMLARIMIZ

 

Genel Müdürlüğümüzce 2002 yılından bu yana, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve “üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek programları yürütülmektedir.

Proje destek programlarımızın amacı,

  • Çalışabilir durumda bulunan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın kendi işlerini kurarak geçimlerini sağlaması,
  • Yoksul vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelire kavuşturularak doğrudan sosyal yardımların hedef kitlesi olmaktan çıkarılması,
  • Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasıdır.

1. Gelir Getirici Proje Destekleri

2. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) Destekleri

3. Sosyal Hizmet Proje Destekleri

4. İstihdam Eğitimi Proje Destekleri

5. Geçici İstihdam Proje Destekleri

6. Toplum Kalkınması Proje Destekleri

bilgi için:http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/html/11822/Proje+Destek+Programlarimiz

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.