Gençlik Forumu “Avrupa Birliği Genişlemesinde Yeni Nesil”

belgraded

 

Son Başvuru: 29 Eylül 2014

Kimler İçin: 20-30 yaşları arası, AB ve civar ülkelerden gençler

Yer: Belgrad, Sırbistan

Tarih: 25-30 Ekim 2014

Açıklama

Gençlik Forumu, Belgrad’da 25-30 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Forum, Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Avrupa Barış ve Kalkınma Merkezi, Avrupa Sınırları Bölgesi Derneği ve Sırbistan Gençlik Derneği ortaklığında gerçekleştirilecektir. Balkanlardaki durumu tahlil etmek, Avrupa sınırları içinde ve dışında güvenlik, hoşgörü ve barışın devamı için yapılabilecekleri değerlendirmek amaçlanmakta. Yapılan araştırmalar Balkanlarda genç potansiyeli yüksek olsa da barış ve Avrupa Birliği genişlemesi konularında gençlerin çok az inisiyatif aldığını ortaya koymuştur.

Sınırlar ötesi işbirliği AB’nin ekonomik, sosyal ve bölgesel bütünlüğünün sağlamak için hayati öneme sahiptir. Özellikle eski ve yeni AB üyeleri arasındaki işbirliği daha önemlidir.

Yarım yüzyıla yakın bir süredir sınırlar ötesi işbirliği, barışı idame ettirmek ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek için çok güçlü bir araç olarak görülmüştür.

Forum, gençlere hali hazırdaki durumu, Avrupa sınırları içi ve dışı barış temini hususunda geniş bir bilgi sunmayı, ortak kalkınma projeleri oluşturmayı hedefliyor.

Seçilme Kriterleri

-20-30 yaş aralığı

-İngilizce konuşma yetisi

-Balkanlarda sınırlar ötesi işbirliği, siyaset, diplomasi, ekonomi, kültür, medya, turizm, spor, barış ve çatışma çözümü alanlarında bölüm okuyanlar

-belirtilen alanlarda uzmanlığı olanlar

Başvuru

29 Eylül 2014 tarihine kadar Başvuru Formu’nu info@ecpdorg.net veya Office@ecpd.org.rs adreslerine ulaştırınız.

Kendinizi tanıtmanız için Europass formatında CV kullanmanız tavsiye edilir.

Europass hakkında bilgi için:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp

Daha fazla bilgi için https://cetplatform.files.wordpress.com/2014/08/invitation-letter-new-generation-for-eu-enlargement.pdf

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.