HORIZON 2020 Programı, Açık Çağrılar ve TÜBİTAK Destek ve Ödülleri

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür.
Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7.ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır.
Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
•       Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
•       Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
•       Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
•       ERC projeleri : %100
•       Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)

HORIZON 2020 PROGRAMINA YÖNELİK AÇIK ÇAĞRILAR VE BU PROGRAM KAPSAMINDAKİ TÜBİTAK DESTEK VE ÖDÜLLERİ (Konsorsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği, Proje Ön Değerlendirme Desteği, Eşik Üstü Ödülü ve Başarı Ödülü vb.) ile ilgili detay bilgi sunumları için aşağıdaki linki tıklayınız:
http://projekoord.sdu.edu.tr/tr/haber/horizon-2020-prg-acik-cagrilar-ve-tubitak-destek-ve-odulleri-8648h.html

 

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.