Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Burs Başvuruları Başladı

tareksav

Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 2014-2015 dönemi burs başvuruları başlamıştır. Eğitim bursu başvuruları internet ortamında ( www.tareksav.org.tr ) yapılacaktır. Üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim 2014 ayından başlanarak Haziran 2015 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince eğitim bursu verilmeye devam edilecektir. Başvurular 30 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir.

Burs Başvuru Şartları:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2.Türkiye’de ikamet ediyor olması,

3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

4.Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,

5.Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması,

6.Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,

7.Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,

8.Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,

9.Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

10. Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,

11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için http://www.tareksav.org.tr/index.php/duyurular/153-2012–2013-donem-burs-basvurulari-hakkinda-aciklama

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.