Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başladı

Ar-Ge ve yenilik projesi / faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak hazırlanmış olan Tekno Yatırım programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından devreye alınmıştır.

Sağlanacak destek üst limitleri :
*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız:

http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.