Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Küçük Projeleri Destekiyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik gruplarının ICPD ilkelerini hayata geçirmeleri için ortaklıklar kurmak ve bu doğrultudaki çalışmaları desteklemek amacıyla bir Küçük Proje Destek Programı başlatmıştır. Küçük Proje Destek Programı’nın amacı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

– ICPD hakkında farkındalığı ve bilinci artırmak,
– Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelli yaklaşımları desteklemek,
– Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında güçlendirilmesini sağlamak,
– Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı hakları ve ihtiyaçları üzerinden taleplerini görünür kılmak,
-Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimlerinin temel kamu hizmetleri aracılığı ile sağlanamsı konusunda savunuculuk yapmak.

Küçük Proje Destek Programı eğitimler, kampanya ve savunuculuk faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, izleme-raporlama ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yoluyla ICPD’yi destekleyen, gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı haklarını ve ihtiyaçlarını görünür kılan bir bileşen olarak tasarlanmıştır.

Küçük Proje Destek Programı kapsamında gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları temelinde aşağıda belirtilen başlıklardan bir veya daha fazlasını içeren etkinliklerin desteklenmesi planlanmıştır:

– Gençler ve cinsel sağlık üreme sağlığı bilgisi ve hizmetleri
– Gençler ve cinsel-toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık
– Gençler ve karar mekanizmalarına katılım
– Gençler ve cinsel güvenli davranışlar.

Proje başına maksimum 2000 TL destek verilmesi kararlaştırılmış olup her projenin Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde insan hakları temelli yaklaşıma uygun olması arzu edilmektedir.

Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı; alanda çalışan ya da çalışmayı hedefleyen tüm gençlik sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bu konularda çalışmak isteyen tüm gençlik gruplarına da açıktır. Kabul edilen projelerin proje gruplarından Eylül ayının 3. veya 4. haftasında gerçekleşecek eğitime tam zamanlı katılmaları ve bu eğitimin ardından yürütecekleri etkinlikleri 15 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlamaları beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

– 15 Ağustos 2014: Etkinliklerin proje yazım taslağına uygun olarak gönderilmesi için son gün.
– 18-22 Ağustos 2014: Gelen etkinliklerin değerlendirilmesi.
– 22 Ağustos 2014: Kabul edilen etkinliklerin sorumlularının bilgilendirilmesi.
– Eylül 2014 (3. veya 4. Hafta): Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitimi.
– 1 Kasım 2014: I. Ara Rapor.
– 1 Ekim-15 Aralık: Etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması.
– 15 Aralık: Etkinliklerin mali ve teknik raporlarının tamamlanması.

Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı’na katılmak isteyen gençlik sivil toplum kuruluşlarının ve/veya gençlik gruplarının etkinlik fikirlerini ekteki formata uygun olarak 15 Ağustos 2014 saat 17.00’a kadar bulut.oncu@tog.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Soru ve sorunlarınız için bulut.oncu@tog.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız:
https://docs.google.com/file/d/0B0hxcXiMSAAbQnBUTkJuNDRqb2c/edit
Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.