100 Bin TL Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Programı kapsamında sağlanan destekler nakdi olup hibe olarak kullandırılmaktadır.  Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla 100.000,00 TL hibe destek ile bir yıl süre boyunca desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Teknogirişim Sermayesi destek programı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla başlatılmış olup, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

Destek süresi 12 aydır. Ön başvurular yılda bir kez olmak üzere her yıl 01 Ekim – 01 Kasımtarihleri arasında Ar-Ge WEB Portali üzerinden https://biltek.sanayi.gov.tr ilgili idareye (Genel Müdürlüğe) yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız:

https://biltek.sanayi.gov.tr/TSD%20Dkmanlar/tgsd-tgsd-on-basvuru-ve-i-492013094959.pdf

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.