Başbakanlık YTB 2015 Yılı Yılboyu Hızlı Destek Programı başvuru bekliyor

Programın Amaç ve Öncelikleri:              

Yılboyu Hızlı Destek Programı’nın amacı; Başkanlık görev alanlarıyla ilgili olarak yapılan yayın ve gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

 • Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik, ayrımcılık, eşit katılım, eğitim, aile ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler, sosyal programlar, kültürel faaliyetler ve yayın çalışmalarının desteklenmesi
 • Soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürel değerlerine yönelik bilimsel etkinlikler, sosyal programlar, kültürel faaliyetler ve yayın çalışmalarının desteklenmesi
 • Ülkemizde yükseköğrenimine devam eden Türkiye burslusu uluslararası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirecek, ortak tarihi ve kültürel değerlere yönelik bilimsel etkinlikler, sosyal programlar, kültürel faaliyetler ve yayın çalışmalarının desteklenmesi

Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak   

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek azami destek tutarı 25.000,00 TL olacaktır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş;

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)
 • Meslek Kuruluşları
 • Kamu Kurumları
 • başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş;

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)
 • Meslek Kuruluşları
 • Kamu Kurumları

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak; ilgili alanlarda hazırlanmış çalışmaların basımı ve dağıtımı, konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler, fuar, festival vb. kültürel faaliyetler veya sosyal programlar gibi etkinlikleri içermesi beklenmektedir.

Başvurunun yukarıda sayılanlar arasından seçilecek tek bir faaliyete yönelik olması, faaliyetin hazırlık ve raporlama hariç gerçekleştirme süresinin 1 ayı ve toplam proje süresinin 2 ayı aşmaması gerekmektedir.

Proje süresi en fazla 2 ay olmalıdır.

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.