Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

ytb

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacaktır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 12 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2015 tarihinde günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

Sınava katılacaklarda;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde öğrenim dalları itibariyle alınacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

c)Giriş sınavı yapıldığı tarih itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1980 ve sonraki tarihde doğanlar)

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin ilandaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Çince ve İspanyolca dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( KPDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın (YDS)’dan en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) şartları aranır.

KPDS ve YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm Kadro 

Adedi

Y azılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban 

Puan

l.Grup Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri 2 40 KPSSP33,KPSSP48, KPSSP112,KPSSP117 70
2.Grup Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri 3 60 KPSSP33,KPSSP48, KPSSP112,KPSSP117 70
3.Grup İktisat, İşletme ve Maliye Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP66,KPSSP82, 

KPSSP91,

KPSSP115,KPSSP117

70
4.Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP3 70
5.Grup İletişim Fakültesi Mezunları 1 20 KPSSP3 70
6.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 1 20 KPSSP79,KPSSP11 70
7.Grup İstatistik Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP25,KPSSP111 70
Toplam 10 200

NOT: Başkanlık tabloda belirtilen mezun olunan alan, bölüm ve kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için http://www.ytb.gov.tr/tr/duyurular/1834

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.