Dev Yatırım:Güneydoğu Anadolu Projesi

Kalkınma programları arasında ölçek, boyut ve hedefleri itibarıyla dünyadaki en büyük atılımlardan biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin yer aldığı illeri kapsar.

GAP kapsamındaki yatırımlara 2003-2018 döneminde 2019 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 115,5 milyar TL kaynak ayrılmış, %88,7 nakdi gerçekleşme ile 102,4 milyar TL’si yatırıma dönüşmüştür.

Eylem planlarıyla birlikte, GAP Bölgesi’nde gerçekleştirilen yatırımlar Bölge’nin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmış, ülke ekonomisine katkısını artırmış ve Bölge’nin sosyo-ekonomik göstergelerini iyileştirmiştir.

Örneğin Sulamaya açılan alan
2002 yılında 198.854 HA iken,
2019 yılı itibariyle 574.591 HA alana çıkmıştır.
Yani Gap illerinde 2002-2019 yilları arasında sulamaya açılan alan
%300 artış sağlanmıştır.
(1 HA: 10 Dönüm )

2002 yılında Gap illerinin toplam ihracatı 689 Milyon Dolar iken
2019 yılında 9 Milyar doları aşmıştır.

Sulama, arazi toplulaştırması, enerji üretimi ve temel altyapı yatırımlarında çok büyük ilerlemeler kaydedilmiş, Bölge’nin kalkınma hamlesine temel teşkil edecek gelişmeler yaşanmıştır.

Kırsal-tarımsal yapının dönüşümüne odaklı bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP, büyük yatırımlı sulama projeleri aracılığıyla, tarımsal işletmeleri, tarımsal üretim teknik ve yöntemlerini geliştirmiştir.

GAP kapsamında bugüne kadar 18 baraj ve 13 hidroelektrik santrali tamamlanmıştır.
GAP kapsamında tamamlanan HES’lerin işletmeye alınışından 2019 yılı sonuna kadar 473,3 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş olup,üretilen bu enerjinin parasal değeri 28,4 milyar dolardır.

2002 yılı sonunda sulamaya açılan alan 198.854 hektar iken, bugün 2019 yılında 571.591 hektara ulaşmıştır. Master Plan hedefi olan 1,8 milyon hektara göre sulama projelerinin yaklaşık %32’si işletmeye alınmıştır.

Eylem Plan hedefi olan 1 milyon 60 bin ha alana göre ise sulama projelerinin %54’ü işletmeye alınmıştır. Hâlihazırda 130.597 hektar alanda sulama şebeke inşaatları devam etmektedir. GAP Eylem Planına göre inşaatına henüz hiç başlanmayan 357 bin hektar civarında bir alan mevcuttur.

GAP’ın hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla, Bölge’de tarım ve tarıma dayalı sanayide,ortaya çıkarılan potansiyelin; açığa çıkması için gerçekleştirilecek yatırımlarla,sanayi ve hizmet sektöründe etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve özel sektörün desteklenmesi gerekmektedir.

Bugün GAP daha anlamlı bir kurum olduğunu bir kez daha bize hatırlatmıştır. Türkiye’nin Kalkınmasına çok büyük katkı sağlayan ve Dünyanın sayılı entegre projesi olan GAP bölgenin Umudu, Türkiye’nin ümidi ve Geleceğidir.

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.