Haberler

25 Temmuz 2014

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. […]
25 Temmuz 2014

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı

Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi […]
25 Temmuz 2014

Kanada’dan Yenilikçi Projelere Destek

Kanada’nın Alberta Eyaleti Hükümeti Çevre Departmanı bünyesindeki “Climate Change and Emissions Management Corporation” (CCEMC) adlı kar amacı gütmeyen kuruluşu, “Grand Challange” başlıklı, karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik […]
24 Temmuz 2014

TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve […]
24 Temmuz 2014

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. PROJE SÜRESİ Proje süresi […]
24 Temmuz 2014

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece […]
24 Temmuz 2014

TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki […]
24 Temmuz 2014

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına […]
23 Temmuz 2014

Kariyerinin Başlangıcındaki Akademisyenler için £2,000 Fon Desteği Fırsatı

British Council düzenlediği anket ile kariyerinin başlangıcındaki akademisyenlere fon desteği imkanı sunuyor. Uluslararası araştırmalar alanında akademisyenlerin fikirlerini almak üzere bir anket çalışması yapıyor. Anket sonuçları değerlendirilip varolan […]