Haberler

11 Mayıs 2016

EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

EaSI Programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında […]
11 Mayıs 2016

Çevre Alanı 2017 Çağrıları Bilgi Günü

Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de 14 Eylül 2016  tarihinde, Ufuk 2020 “İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Hammaddeler” alanının 2017 çağrılarına yönelik bir bilgi günü düzenlenecektir. Lütfen takvimlerinize kaydediniz. Kayıtlar […]
11 Mayıs 2016

PIRE Programı Kapsamında Ortak Çağrılar

“Partnerships for International Research and Education (PIRE)” programı NSF tarafından koordine edilen bir  çok taraflı işbirliği programıdır. Program kapsamında ABD’li araştırmacı önerisini çok uluslu araştırma grubu […]
21 Nisan 2016

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2016 Yılı Proje Başvuruları için Çağrı

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha […]
21 Nisan 2016

İŞKUR Engelli İstihdamı için Projelerinizi Bekliyor

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir. Verilecek desteğin amacı, engelli […]
21 Nisan 2016

İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Çağrı Teklifi

 Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik […]
21 Nisan 2016

TACSO’dan STÖ Ağlarına Yönelik Açık Çağrı

STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil Toplumun Katılımına Destek Programı Başvuruya Açıldı. TACSO Türkiye, STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil […]
21 Nisan 2016

COSME Teklif Çağrısı: Erken Uyarı ve İkinci Başlangıç Desteği için Avrupa Ağı Çağrısı

COSME Programı kapsamında, “Erken Uyarı ve İkinci Başlangıç Desteği için Avrupa Ağı Çağrısı” yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında, ekonomik zorluk çeken işletmeler, işletme sahipleri ve dürüst bir şekilde iflas […]
21 Nisan 2016

Sosyal İşletmeler için Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/007 sayılı, “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi […]