Erkan Ayan

27 Mart 2014

2014 Yılı İçerisinde Açılması Beklenen AB Hibe Programları Takvimi

2014 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif Çağrılarına ilişkin Yıllık İş Programı yayınlanmıştır. Yıl içerisinde henüz açılmamış, ancak açılması beklenen programları tahmini yayın tarihleri ve toplam bütçeleri […]
27 Mart 2014

Ulusal Demokrasi Fonu Hibe Programı 2014

NED (National Endowment For Democracy) Sivil Örgütler için doğrudan hibe sağlayan uluslararası örgütlerden birisidir. 2012 yılında 92 ülkede 1000′den fazla projeye doğrudan destek veren NED, örgüt […]
26 Mart 2014

35 Milyon Avro’luk TÜBİTAK Yeni ve Gelişen Teknolojiler Programı

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET, Future and Emerging Technologies) Alanı 2014 yılı çağrıları 1 açılmıştır. Çağrıda FET OPEN, FET PROACTIVE ve FET FLAGSHIP alt alanlari ile […]
26 Mart 2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 30 Milyon Avro’luk yeni hibe programı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı ile, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu […]
25 Mart 2014

İngiltere Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı Teklif Çağrısı

İngiltere Büyükelçiliği tarafından İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın İkili İşbirliği Program Fonuna Mayıs 2014 – Mart 2015 ayları arasında yürütülecek projeler için teklif çağrısı başlatılmıştır. “Hukukun Üstünlüğü […]
24 Mart 2014

COSME – Avrupa İşletmeler Ağı 2015-2020 Teklif Çağrısı

Girişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME programının ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. COSME ile girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha […]
19 Mart 2014

Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı

Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7’ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma […]
19 Mart 2014

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR

Girişim ve Yatırım sektörü için çok önemli bir farkındalık ve kaldıraç etkisi : ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR Bu hafta resmi gazetede ( 28941 sayılı) […]
11 Mart 2014

Yenilikçi Girişimciler! Almanya Sizi Çağırıyor

AB Gençlik Programı Eğitim ve İş Birliği Planı (TCP) kapsamında, 4-12 Nisan 2014 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek “Creative Entrepreneurship” eğitim programı, size yaratıcılığınızı girişimciliğinizle birleştirme fırsatı sunuyor. […]