Erkan Ayan

19 Kasım 2015

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; •  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda […]
18 Kasım 2015

CHIST-ERA II Projesi 2015 Çağrısı Açılmıştır!

  PROGRAMIN AMACI CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve […]
18 Kasım 2015

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Kapsamı Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi […]
18 Kasım 2015

Ufuk 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2016 Yılı Çağrıları Açıldı

Çağrılar kapsamında kişiselleştirilmiş tıpta omics tedaviler, kohort çalışmaları, ilaç geliştirme, kronik hastalık tedavileri, rejeneratif tıp klinik araştırmaları, aktif ve sağlıklı yaşlanmada bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması […]
17 Kasım 2015

Matra ve İnsan Hakları Programları Proje Başvuruları için 1. Çağrı

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları 2016 kapsamında birinci dönem proje başvurularını almaya başladığını bildirir. Matra programı Türkiye’nin AB katılım […]
17 Kasım 2015

Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı Başvuru bekliyor

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal Otorite), ile işbirliği çerçevesinde Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16.11.2015 tarihinde, Interreg […]
16 Kasım 2015

ABD Ankara Büyükelçiliği Kültürel Mirası Koruma Projeleri Teklif Çağrısı Yayımlandı

ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu’na bağlı olan Kültür Mirası Merkezi, ‘ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu’ (AFCP) Yarışması kapsamında, […]
13 Kasım 2015

KONNECT EUREKA Çağrısı Açıldı

Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında EUREKA Çağrısı açılmıştır. Öncelikli Alanlar: Çağrıya […]
13 Kasım 2015

Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı’nın amacı, Türkiye’de STÖ’lerin ve sivil aktivistlerin sahip oldukları bilgi, deneyim ve bakış açılarını diğer STÖ’lerle paylaşarak birlikte öğrenme ve […]