Erkan Ayan

18 Mayıs 2016

Yakın Şark; Tamam mı? Devam mı?

  Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Proje Koordinatörü Erkan AYAN,Ortadoğu’nun kaderi belki isminde gizli 19.yy kadar Yakın Şark olarak anılan bölge  İngiliz askeri belgelerinde verilen “Ortadoğu” ismiyle […]
18 Mayıs 2016

Türk Ekonomik Birliği veya Ortak Pazarı’nın Kurulması dünyanın barış ve refahına önemli katkı sağlayacaktır

“Türk Ekonomik Birliği veya Ortak Pazarı’nın Kurulması dünyanın barış ve refahına önemli katkı sağlayacaktır.” Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Proje Koordinatörü Erkan AYAN,Türk dünyasının siyasi, ekonomik, sosyal […]
18 Mayıs 2016

Güçlü ve Kalkınmış Türk Dünyası için Türk Dünyası Gençliğine yapılan yatırımlar arttırılmalıdır

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Proje Koordinatörü Erkan AYAN; Türkler, oldukça geniş coğrafyada yaşam sürdürdüğünü belirterek sadece Türk Cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan topluluklar düşünüldüğünde Adriyatik’ten Çin Seddi’ne […]
18 Mayıs 2016

Yerelden bölgesel ortak projeler yaparak ortak geleceğimizi inşa edebiliriz.

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Proje Koordinatörü Erkan AYAN: “Yerelden bölgesel ortak projeler yaparak ortak geleceğimizi inşa edebiliriz. ” Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Proje Koordinatörü Erkan AYAN […]
16 Mayıs 2016

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Genç girişimcilere faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarına 75.000 Türk liralık istisna ve ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin […]
11 Mayıs 2016

Başbakanlık YTB Mevlana Kültürel Etkileşim Programı

Mevlana Kültürel Etkileşim Programı ile, ülke ve topluluklar arasında sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin […]
11 Mayıs 2016

EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

EaSI Programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında […]
11 Mayıs 2016

Çevre Alanı 2017 Çağrıları Bilgi Günü

Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de 14 Eylül 2016  tarihinde, Ufuk 2020 “İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Hammaddeler” alanının 2017 çağrılarına yönelik bir bilgi günü düzenlenecektir. Lütfen takvimlerinize kaydediniz. Kayıtlar […]
11 Mayıs 2016

PIRE Programı Kapsamında Ortak Çağrılar

“Partnerships for International Research and Education (PIRE)” programı NSF tarafından koordine edilen bir  çok taraflı işbirliği programıdır. Program kapsamında ABD’li araştırmacı önerisini çok uluslu araştırma grubu […]