Erkan Ayan

09 Aralık 2015

KOSGEB’den Tasarım Hizmeti Alımına Destek

KOSGEB’den Tasarım Hizmeti Alımına Destek KOSGEB işletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verecektir. Destek programlarının alt başlıklarında yer alan Tasarım desteği, […]
09 Aralık 2015

Tübitak 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki […]
09 Aralık 2015

Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Gençlere KOSGEB Girişimcilik Destekleri

Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Gençlere KOSGEB Girişimcilik Destekleri “Kendi İşini Kurmak İsteyenler Genç Girişimciler; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Gencim, Girişimciyim, Güçlüyüm” sloganıyla […]
09 Aralık 2015

Clean Sky 2 Programı Üçüncü Dalga Üyelik (Core- Partner) Çağrısı

AB Araştırma ve Yenilik Programı Ufuk 2020’nin parçası olarak yaklaşık 4 milyar Avro’luk bütçesiyle Avrupa’da havacılık ve havayolu ulaşımı araştırmalarındaki en büyük ölçekli Ar-Ge ve yenilik […]
09 Aralık 2015

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı, KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri […]
07 Aralık 2015

Yerel Sorunlar, Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık Hibe Programı

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Env.Net Ağı, Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Toplum Aracı kapsamında desteklenen ve bölgesel düzeyde uygulanan bir projedir.  Projenin amacı, AB katılım sürecinde bulunan […]
04 Aralık 2015

Swedish Institute “Creative Force Eastern Europe and Turkey”

Creative Force Eastern Europe and Turkey Creative Force Eastern Europe and Turkey supports collaborative projects with the overall objective to strengthen democratisation and freedom of expression […]
02 Aralık 2015

ERANet-LAC “Bilim ve Teknoloji” İkinci Ortak Çağrısı Açılıyor

RA.Net-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities) Avrupa Birliği ülkeleriyle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri […]
02 Aralık 2015

TÜBİTAK 1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında 3 yeni çağrı

1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında yürütülen çağrı çalışmaları sonucunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında Genişbant Teknolojileri konusunda 1, […]