Erkan Ayan

31 Aralık 2014

AVİVASA Emeklilik 1723 personel alacak

AVİVASA’dan yapılan açıklamalar: İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYI ALIMLARA DEVAM 2014 için kaç kişilik işe alım planlanmıştı?  2014 sonu itibarıyla bütçemizde ulaşmayı planladığımız çalışan sayımız 1673’tür. Bu yıl […]
31 Aralık 2014

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından […]
31 Aralık 2014

TC Devlet Demiryolları 773 personel alacak

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İŞYERLERİ İLE İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 302 Makinist – Tren (Makinist […]
31 Aralık 2014

Adalet Bakanlığı 150 İcra katibi alacak

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ ALIMI  Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen […]
31 Aralık 2014

Adalet Bakanlığı 813 Mübaşir Alacak

İLAN Adalet Bakanlığından 1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere; a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe […]
31 Aralık 2014

Matra ve İnsan Hakları Programları Proje Başvuru Çağrısı

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği,  Matra ve İnsan Hakları programları 2015 kapsamında proje başvurularını almaya başladı. Matra programı Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek […]
30 Aralık 2014

Diyanet yurt dışına 200 kişi görevlendirecek

Din görevlileri için yeni bir ekmek kapısı açılıyor. ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerde görev yapma imkanı […]
30 Aralık 2014

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Değişiklikleri

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. 1.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar […]
30 Aralık 2014

2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar Ve Oranları

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen […]